EUTM Mali

Název operace: European Union Training Mission
Jednotka: 44. lmopr (Jindřichův Hradec)
Termín: listopad 2019 – duben 2020
Místo: Mali/Afrika

Jednotky výcvikové mise EU jsou do Mali vysílány na základě požadavku malijské vlády.

Hlavními úkolem celé mise je pomoc při výstavbě a výcviku malijské armády tak, aby byla v budoucnu schopna čelit útokům islamistických radikálů a zachovat suverenitu a teritoriální integritu země.

Délka trvání mise EUTM Mali byla původně stanovená na 15 měsíců. Mise EU v Mali je nebojová, zaměřená na výcvik. Je rozmístěna v jihozápadní části Mali a cvičí vojáky ozbrojených sil, které jsou pod kontrolou legitimní malijské vlády.

Úkolem 1. jednotky ochrany Bamako 1. ÚU AČR MALI (v počtu 31 osob) je ochrana velitelství výcvikové mise EUTM (Training Mission) v Bamaku, provádění doprovodů velitele a štábu mise, zabezpečení velitelství a ochrana a doprovod VIP a MEDEVAC.

Organizační jádro jednotky je tvořeno vojáky 53. pluku průzkumu a elektronického boje, doplněno je o příslušníky 41. mechanizovaného praporu.

2. jednotka ochrany Koulikoro 1. ÚU AČR MALI (v počtu 74 osob) zabezpečuje ochranu výcvikového kempu v Koulikoro (KTC), zabezpečuje doprovody a ochranu příslušníků velitelství a podílí se na výcviku malijské armády. Při plnění těchto úkolů čeští vojáci spolupracují převážně s francouzskými, malijskými, německými a španělskými jednotkami. KTC se nachází cca 60 km od Bamaka a jako velitel jednotky zde působí kpt. Ing. Tomáš Mikulec.

Organizační jádro jednotky je tvořeno 44. lehkým motorizovaným praporem, doplněným o příslušníky 53. pluku průzkumu a EB, Velitelství výcviku Vojenské akademie, Velitelství 4. brigády rychlého nasazení, 42. mechanizovaným praporem a 14. plukem logistické podpory. Předpokládaná doba nasazení jednotky je šest měsíců.