Hlavní funkcionáři

plukovník gšt. Ing. Josef TROJÁNEK

velitel 4.brn

plukovník gšt. Ing. Jan ŠTĚPÁNEK

zástupce velitele 4.brn

plukovník Ing. Jiří HRAZDIL

náčelník štábu 4.brn

praporčík Břetislav KOPELENT

vrchní praporčík 4.brn