Volná místa

Všechna zde nabízená místa mají výkon služby v Žatci. V případě zájmu kontaktujte náčelníka personálního oddělení mjr. Pavla Šance na telefonu 973 280 221 nebo mobilu 602 434 065.

Velitelství 4.brn

Pracovník štábu personálního oddělení

Stanovená hodnost: nadrotmistr (43)
Vojenská odbornost: odbornost lidské zdroje (81)

Požadavky na služební místo:

  • střední vzdělání s maturitní zkouškou (10)
  • základní praporčický kurz (03)
  • stupeň utajení "Tajné
  • anglický jazyk SLP 1111

Hlavní služební činnost:

  • zpracovávání podnětů k personálním opatřením s příslušníky velitelství brigády a kontrola podnětů doručených od přímo podřízených útvarů
  • zpracovávání dokumentace v oblasti služebních kariér vojáků z povolání podle požadavků nadřízených na podporu jejich rozhodovacího procesu
  • práce v Integrovaném subsystému o službě a personálu
  • podílení se na realizaci organizačních, mobilizačních a dislokačních změn v personální oblasti

Spojovací rota 4. brigády rychlého nasazení